80% ziet eigen uitval niet aankomen

10 mei 2021 | Lichamelijke stress & burn-out klachten

 

80% ziet eigen uitval niet aankomen

Uit onderzoek van Nationaal Centrum Stresspreventie blijkt dat 80% van de burn-out patiënten hun eigen uitval niet ziet aankomen. 80%! Ik schrik als ik het cijfer lees. En tegelijk is het dubbel want ook ík zag mijn eigen burn-out niet aankomen.

Ja, achteraf. Achteraf zag ik de signalen die mijn lijf had gegeven maar die ik onbewust genegeerd heb. Speldenprikjes van mijn lijf werden flinke stompen. Maar ook van die signalen zag ik de ernst niet in. Met een flinke rechtse raakte ik knock out, ik was burn-out. Ik heb te doen met alle medewerkers die nu op het randje staan van een burn-out. Ik wil ze wel wakker schreeuwen. 

En hun werkgevers ook. Want een burn-out is te voorkomen. De hoge kosten van langdurig verzuim zijn te voorkomen. Maar dan moet je als werkgever wel preventief in actie komen. Wat je kunt doen als werkgever? 

Maak je medewerkers bewust van hun eigen stressoren door ze een training stresspreventie aan te bieden. Stel als werkgever een duurzaam inzetbaarheidsbeleid op. Houd bij het opstellen rekening met loopbaanfase, leeftijd en thuissituatie van de verschillende medewerkers. Daarnaast dient bij het uitrollen van een inzetbaarheidsbeleid rekening gehouden te worden met maatwerk omdat ieder individu anders reageert op stress vanuit zijn persoonlijkheidskenmerken. 

Meer weten? Ik denk graag met je mee.